ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ

ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ

ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਬੰਦਗੋਭੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਆਈਸੋਥਿਓਸਾਈਨੇਟਸ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਫੋਰਾਫੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੇਸਲਜ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ: ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਯੋਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਵੇਸਲਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦਾ ਕੇਮਫੇਰੋਲ ਫਲੇਵੋਨਾਈਡ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ: ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਕੇ, ਈ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਕਸਨਥਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਕਸੀਜਨ ਰੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੋਲੀਫੇਨੌਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਰੈਡੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਅ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਬਲੱਡ ਵੇਸਲਜ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ: ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.