ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ‘ਚੁੰਬਕਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਲੀ

Home » Blog » ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ‘ਚੁੰਬਕਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਲੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ‘ਚੁੰਬਕਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਲੀ

ਮਾਂਟਰੀਅਲ (ਬਿਊਰੋ): ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਬਾਲ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 33 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੇਨਰਿਕ ਡੇਨੀਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਏਸੋਫੈਗਲ ਏਟ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨਾਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਅਮਸਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਕ (ਗਅਪ) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਨੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਞਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਚੁੰਬਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ ਇਕਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.