ਕੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਗਰੇਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ

ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਗਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਕੋਟੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਆਦਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1. ਇਸ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰੀਕ ਚੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਲਾਈਟਰ, ਐਸ਼ਟ੍ਰੇ, ਰੋਲਿੰਗ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ।

2. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਿੱਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

3. ਭਟਕਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

4. ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭੋ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਮ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *