ਕੈਨੇਡਾ

Canada Latest Canada News, Headlines & Updates, Breaking National News, Business, Immigration ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨਵਾਂ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਿਪੀਡ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਿੈਂਟਰ ਖ੍ਹੋਲਣ ਰਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨਵਾਂ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਿਪੀਡ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ ਿੈਂਟਰ ਖ੍ਹੋਲਣ ਰਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਿਟੀ ਨੇ ਿਟਾਫ ਰਿੱਖ੍ਣ, ਨਵੇਂਕੈਮਰੇਇੰਿਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇਟਰੈਰਫਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇਉਪਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਰੀਟਿ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖ੍ਾ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2024) – ਰਿਟੀ ਆਫ...

Read more

ਲਿਬਰਲ-ਐਨਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤੀ – ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ

ਲਿਬਰਲ-ਐਨਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤੀ – ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ

ਓਟਾਵਾ, ਓਐਨ - ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਮੱਦਰਾਮੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ...

Read more

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ – ਟਰੂਡੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ – ਟਰੂਡੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ...

Read more

ਵੌਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ!

ਵੌਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ!

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ Steven Del Duca ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਲਾਨਾ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ...

Read more

ਟਰੱਕ ਵਰਡਲ 2024 ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ 

ਟਰੱਕ ਵਰਡਲ 2024 ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ 

ਮਿਸੀਸਾਗਾ/ 16 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ‘ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ 2024’ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ...

Read more

ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ 2024 ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ 2024 ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਿਸੀਸਾਗਾ—26 ਮਾਰਚ, 2024 ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ‘ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ 2024’ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ...

Read more

ਪੁਨੀਤ ਈਸਰ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ-ਰਾਮਾਇਣ’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੰਬਈ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪੁਨੀਤ ਈਸਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਦੀ ਭਾਰਤੀ...

Read more

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 6 ਫਰਵਰੀ (IANS) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਹਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾਈ...

Read more

ਪੂਰਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਓਟਾਵਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਆਈ.ਏ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ) - ਪੂਰਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਕਈ-ਦਿਨੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤ ਹਲੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਆਪਾਰਟੀ ਘੋਸਟ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲ,...

Read more
Page 1 of 27 1 2 27
ADVERTISEMENT