ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ (ਐਚਡੀ ਵੀਡੀਓ) | ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫੀਟ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ (ਐਚਡੀ ਵੀਡੀਓ) | ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫੀਟ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.