ਲਾਰੇ – ਨਾਜ਼ ਔਲਖ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ) | ਸਿੰਗਾ | ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ | ਜੱਸੀ ਲੋਹਕਾ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਲਾਰੇ – ਨਾਜ਼ ਔਲਖ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ) | ਸਿੰਗਾ | ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ | ਜੱਸੀ ਲੋਹਕਾ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.