ਮਝੈਲ Vs ਮਾਲਵੈਨ | ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ | ਰੋਮੀ ਟਾਹਲੀ | ਟਾਹਲੀਵੁੱਡ ਰਿਕਾਰਡਸ | ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021

Home » Blog » ਮਝੈਲ Vs ਮਾਲਵੈਨ | ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ | ਰੋਮੀ ਟਾਹਲੀ | ਟਾਹਲੀਵੁੱਡ ਰਿਕਾਰਡਸ | ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.