ਬਾਰੀਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ | ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ft. ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ | ਜਾਨੀ | ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ | ਡੀ.ਐੱਮ

Home » Blog » ਬਾਰੀਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ | ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ft. ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ | ਜਾਨੀ | ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ | ਡੀ.ਐੱਮ

Leave a Reply

Your email address will not be published.