ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ

ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ। 

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ : ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁੱਸੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ।

ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਅੱਜ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਲਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗੋ: ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਦ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.