ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ: ਲਾਡੀ ਚਾਹਲ ਫੀਟ. ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾ | ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ: ਲਾਡੀ ਚਾਹਲ ਫੀਟ. ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾ | ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.