ਨਾਜਾ (ਪੂਰਾ ਗੀਤ) | ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ | ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ, ਤਨਿਸ਼ਕ, ਪਵ ਧਾਰੀਆ, ਨਿਖਤਾ

Home » Blog » ਨਾਜਾ (ਪੂਰਾ ਗੀਤ) | ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ | ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ, ਤਨਿਸ਼ਕ, ਪਵ ਧਾਰੀਆ, ਨਿਖਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.