ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ) ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ | ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ | ਵਮੀਕਾ ਗੱਬੀ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021- ਤਾਜ਼ਾ

Home » Blog » ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ) ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ | ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ | ਵਮੀਕਾ ਗੱਬੀ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021- ਤਾਜ਼ਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.