…ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ!

…ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ!

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ : ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ 10-ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਲੇਂਸ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2009 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 1,700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 51 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਉਮਰ 61 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਮਰਦ ਸਨ।

10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, 21% ਲੋਕ ਬੈਲੇਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 71 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 54% ਲੋਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 51 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 5%, 56 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ 8%, 61 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ 18% ਅਤੇ 66 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ 37% ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਲਗਭਗ 17.5% ਜੋ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.6% ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਲਿਪੀਡਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ 84% ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬੈਲੇਂਸ ਟੈਸਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.