ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਲਾਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ (CEIR) ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਅਤੇ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ CEIR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਬਲਾਕ/ਗੁੰਮਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਬੇਨਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨ-ਬਲਾਕ ਕਰੋ।

ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ / ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕੰਪਨੀ, ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਫੋਨ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Add more ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *