ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੂਈ ਚੁਭਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ! ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਨਹੁੰ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲ (Dead Cell) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਾਟਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਜੀਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਨਹੁੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਧੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਨੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਨਹੁੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਦਰਅਸਲ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੁੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੁੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੁੰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.